Η EMT Technologies για να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του smsgate.gr ζητά και επεξεργάζεται τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα που χρειάζονται για τις εκάστοτε επεξεργασίες ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Εκτελών την Επεξεργασία, όπως ορίζονται αυτοί οι όροι στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) 2016/679 της Ευρωπαικής Ένωσης. H EMT Technologies με διαφάνεια και σεβασμό φροντίζει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών με μοναδικό σκοπό την εκτέλεση των επιθυμητών επεξεργασιών των χρηστών.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, αίτημα ή άσκηση δικαιώματος έχετε σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που έχουμε ορίσει στην διεύθυνση dpo@emt-tech.com
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (contact@dpa.gr) οποιαδήποτε επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων θεωρούν ότι παραβιάζει το διέπον νομικό πλαίσιο περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η EMT Technologies επεξεργάζεται τα δεδομένα με σκοπό να παρέχει τις εξής υπηρεσίες και λειτουργίες:

 • Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αποστολής σύντομων μηνυμάτων
 • Τιμολόγησης
 • Εξυπηρέτησης
 • Ενημέρωσης υπολοίπου, πληρωμών, αιτημάτων
 • Τεχνικής υποστήριξης
 • Αντιμετώπισης προβλημάτων
 • Έλεγχο συμμόρφωσης με τους Όρους Χρήσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

EMT Technologies για να παρέχει τις υπηρεσίες του smsgate.gr αποθηκεύει και επεξεργάζεται:

 • Στοιχεία Χρήστη:
  • Όνομα
  • Επώνυμο
  • Διεύθυνση
 • Μοναδικά Αναγνωριστικά Χρήστη:
  • ΑΦΜ
 • Στοιχεία Τιμολόγησης Χρήστη:
  • Επωνυμία
  • Διεύθυνση τιμολόγησης
 • Στοιχεία Επικοινωνίας Χρήστη:
  • Αριθμός κινητού τηλεφώνου
  • Εmail
 • Στοιχεία που μπορεί να εισάγει ή δημιουργήσει ο χρήστης:
  • Αριθμοί Τηλεφώνων
  • Ιστορικό Μηνυμάτων
  • Στατιστικά Μηνυμάτων
 • Αναγνωριστικά στοιχεία Χρήστη κατά την περιήγηση:
  • Διεύθυνση IP
  • Cookies
 • Στοιχεία που παράγονται κατά τη χρήση:
  • Δεδομένα Επικοινωνίας

Το smsgate.gr επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τις εντολές των χρηστών και δεν ενεργεί με κανέναν άλλο τρόπο στα ίδια ή στα παραγόμενα από τις επεξεργασίες δεδομένα.
Για τα Cookies θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για στην Πολιτική Cookies.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αποδέκτες Δεδομένων μπορεί να είναι:

 • Οι υπάλληλοι της EMT Technologies
 • Οι αντιπρόσωποι ή/και υπεργολάβοι της EMT Technologies
 • Όλες οι αρμόδιες Δημόσιες, Ρυθμιστικές και Δικαστικές Αρχές
 • Οι διασυνδεδεμένοι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Ολοι οι συνεργάτες της EMT Technologies έχουν συμφωνήσει δεσμευτικά:

 • Να τηρούν εχεμύθεια και να μη διαβιβάζουν τα δεδομένα που επεξεργάζονται
 • Να φροντίζουν για την ασφάλειά τους
 • Να διασφαλίζουν την διαθεσιμότητα των συστημάτων τους
 • Να ενημερώνουν την EMT Technologies για κάθε περιστατικό παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων
 • Να συμμορφώνονται με τον ΓΚΠΔ και κάθε νομικό πλαίσιο που διέπει τις επεξεργασίες που εκτελούν

Η EMT Technologies δεσμεύεται να μην κοινοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα χρηστών για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται στους όρους χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

EMT Technologies διατηρεί τα δεδομένα του κάθε χρήστη κατά την διάρκεια της σύμβασης ώστε να τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τις εντολές των χρηστών. Οι αδρανείς λογαριασμοί και τα δεδομένα τους διατηρούνται για διάστημα 2 ετών μετά το οποίο διαγράφονται οριστικά χωρίς καμία δυνατότητα επαναφοράς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η EMT Technologies λαμβάνει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασία δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό της ΑΔΑΕ. Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία κατά την οποία δοκιμάζονται, επανεξετάζονται και τροποποιούνται όποια μέτρα απαιτούνται.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα:

 • Πληροφόρησης για τους σκοπούς της κάθε επεξεργασίας
 • Πληροφόρησης για τους αποδέκτες που διαβιβάζονται τα δεδομένα τους
 • Πρόσβασης στα δεδομένα τους
 • Εκτέλεσης επεξεργασιών στα δεδομένα τους
 • Διαγραφής των δεδομένων
 • Εξαγωγής των δεδομένων
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων

Όλα τα αιτήματα των χρηστών απαντώνται το συντομότερο και πάντοτε σε εύλογο διάστημα μιας εβδομάδας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

EMT Technologies δύναται να τροποποιήσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και θα ενημερώσει κάθε φορά τους χρήστες που συνδέονται στους λογαριασμούς τους για νέες τροποποιήσεις Παρόλα αυτά όλοι οι χρήστες συμφωνούν να ενημερώνονται τακτικά με δική τους υπευθυνότητα για τις αλλαγές.